BIURO RACHUNKOWE

Biuro Rachunkowe Tatiana HELWIG to przeszło 10 letnie doświadczenie w obszarze księgowości zdobyte podczas  pracy w innych biurach rachunkowych. Dodatkowo wykształcenie zaczynając od średniego technicznego ekonomicznego potem licencjat i mgr z zakresy rachunkowości i finansów.

Biuro to prężnie rozwijająca się jednoosobowa działalność gospodarcza.

Dlaczego warto wybrać Biuro Rachunkowe Tatiana HELWIG

Kompleksowa Obsługa

Pełny zakres usług księgowych, doradztwo podatkowe, płace, kadry, ZUS, BHP. Biuro prowadzi rachunkowość osób fizycznych, spółek kapitałowych, w tym spółek z kapitałem zagranicznym, spółek korporacyjnych, komandytowych oraz organizacji pozarządowych

Bezpieczeństwo i Wiarygodność

Wszystkie usługi księgowe są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Wsparcie Biznesu

Zapewniam szerokie wsparcie w biznesie. Współpracuję ze specjalistami w zakresie zakładania, przekształcania i restrukturyzacji spółek. Oferujemy wsparcie w wielu aspektach zarządzania firmą.

Elastyczność

Oferuję profesjonalną obsługę oraz indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta. Rzetelność usług gwarantuje dostęp do fachowych portali i czasopism.

Opinie o biurze

Nasze Usługi

Kompleksowa Obsługa dla Twojej Firmy

Rzetelność i dokładność wykonywanych usług jest podstawową dewizą naszego biura rachunkowego. Naszym celem zaś zawsze była i jest najwyższa jakość świadczonych usług.  Nasz personel cechuje biegła znajomość przepisów prawa podatkowego, oraz rachunkowości. Powierzając nam prowadzenie spraw księgowych i sprawozdawczych zyskujecie Państwo komfort, który pozwoli Wam zająć się w spokoju rozwijaniem własnej działalności.

PEŁNA KSIĘGOWŚĆ
KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA
RYCZAŁT
 
USŁUGI
PŁACOWE
USŁUGI
DODATKOWE
USŁUGI
KADROWE
image
Doradztwo </br> Specjalistyczne

Doradztwo
Specjalistyczne

Dyskrecja </br> i Bezpieczeństwo

Dyskrecja
i Bezpieczeństwo

Rzetelność </br>i terminowść

Rzetelność
i terminowść

Pełna Księgowość

Pełna księgowość

Zakres Usług

Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych, prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych: ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia,

Naliczanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),

Ustalanie i wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT,

Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT, CIT oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.,

Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT,

Sporządzanie sprawozdań finansowych w skład których wchodzą: • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • Dodatkowe informacje i objaśnienia, • Bilans, • Rzis, • RPP, • ZZWK

Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań: bilans, rzis,

Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych zestawień należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług: terminowych, przeterminowanych, struktur wiekowych należności i zobowiązań,

Zobacz Również

KSIĘGOWOŚĆ
UPROSZCZONA
RYCZAŁT
USŁUGI
PŁACOWE
USŁUGI
DODATKOWE
image
Doradztwo </br> Specjalistyczne

Doradztwo
Specjalistyczne

Dyskrecja </br> i Bezpieczeństwo

Dyskrecja
i Bezpieczeństwo

Rzetelność </br>i terminowść

Rzetelność
i terminowść

Księgowość Uproszczona

Uproszczona księgowość (PKPiR):

Zakres Usług

Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych dla celów podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,

Naliczanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),

Ustalanie i wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT,

Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.,

Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT,

Na prośbę klienta po rozliczeniu miesiąca/kwartału sporządzanie zestawienia danych o osiągniętych dochodach firmy,

Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – PIT36, PIT36L.

Zobacz Również

PEŁNA
KSIĘGOWOSŚĆ
RYCZAŁT
USŁUGI
PŁACOWE
USŁUGI
DODATKOWE
image
Doradztwo </br> Specjalistyczne

Doradztwo
Specjalistyczne

Dyskrecja </br> i Bezpieczeństwo

Dyskrecja
i Bezpieczeństwo

Rzetelność </br>i terminowść

Rzetelność
i terminowść

Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

Zakres Usług

Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,

Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),

Ustalanie i wyliczanie zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy,

Sporządzanie i wysyłanie droga elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.

Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT,

Na prośbę klienta po rozliczeniu miesiąca/kwartału sporządzanie zestawienia danych o osiągniętych przychodach firmy,

Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego Zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok – PIT28.

Zobacz Również

KSIĘGOWOŚĆ
UPROSZCZONA
USŁUGI
PŁACOWE
USŁUGI
DODATKOWE
USŁUGI
KADROWE
image
Doradztwo </br> Specjalistyczne

Doradztwo
Specjalistyczne

Dyskrecja </br> i Bezpieczeństwo

Dyskrecja
i Bezpieczeństwo

Rzetelność </br>i terminowść

Rzetelność
i terminowść

Usługi Płacowe

Usługi płacowe

Zakres Usług

Obliczanie wynagrodzenia dla każdego pracownika, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę oraz obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń

Przygotowywanie listy płac oraz pasków wypłat

Naliczanie obligatoryjnych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji odnośnie składek pracowników Klienta

Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji odnośnie składek pracowników Klienta

Przygotowywanie i przesyłanie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących bieżący stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, itp.)

Rejestracja, monitoring i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności

Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta oraz pracownika (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C)

Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia

Zobacz Również

KSIĘGOWOŚĆ
UPROSZCZONA
RYCZAŁT
PEŁNA
KSIĘGOWŚĆ
USŁUGI
DODATKOWE
image
Doradztwo </br> Specjalistyczne

Doradztwo
Specjalistyczne

Dyskrecja </br> i Bezpieczeństwo

Dyskrecja
i Bezpieczeństwo

Rzetelność </br>i terminowść

Rzetelność
i terminowść

Usługi Kadrowe

Usługi kadrowe

Zakres Usług

Sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy

Monitorowanie ważności szkoleń z zakresu BHP oraz badań medycyny pracy

Wystawianie skierowań na badania medycyny pracy (wstępne i okresowe)

Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu

Zobacz Również

KSIĘGOWOŚĆ
UPROSZCZONA
RYCZAŁT
PEŁNA
KSIĘGOWOŚĆ
USŁUGI
DODATKOWE
image
Doradztwo </br> Specjalistyczne

Doradztwo
Specjalistyczne

Dyskrecja </br> i Bezpieczeństwo

Dyskrecja
i Bezpieczeństwo

Rzetelność </br>i terminowść

Rzetelność
i terminowść

Usługi Dodatkowe

Usługi dodatkowe

Zakres Usług

Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych,

Pomoc przy założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej,

Sporządzenie rozliczenia rocznego jednej osoby zatrudnionej przez przedsiębiorcę bądź świadczącej na rzecz przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowy prawa cywilnego,

Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu innych dochodów ,

Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Sporządzenie indywidualnego rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – PIT-37, PIT38, PIT-39,

Sporządzenie aktualizacji rejestracyjnej VAT-R

Sporządzenie zestawienia zapisów z PKPIR narastająco lub z podziałem na miesiące,

Reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych , oraz innymi instytucjami ,

Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań: bilans, rachunek zysków i strat,

Dojazd do klienta po dokumenty ,

Elastyczne godziny pracy – dostosowanie się do potrzeb klienta

Zobacz Również

KSIĘGOWOŚĆ
UPROSZCZONA
PEŁNA
KSIĘGOWOŚĆ
USŁUGI
PŁACOWE
USŁUGI
KADROWE
image
Doradztwo </br> Specjalistyczne

Doradztwo
Specjalistyczne

Dyskrecja </br> i Bezpieczeństwo

Dyskrecja
i Bezpieczeństwo

Rzetelność </br>i terminowść

Rzetelność
i terminowść

Cennik

Standardowy cennik naszych usług

Standardowy cennik dla Twojej Firmy

Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny na obsługę księgową firm natomiast ostateczne ceny wszystkich usług ustalane są indywidualnie. Z tego powodu wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Postaramy się rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości i udzielić pełnych informacji na temat oferowanego przez nas doradztwa księgowego.

RYCZAŁT
od 70 zł
Powyżej podana kwota jest orientacyjna. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie dlatego zapraszamy do wypełnienie formularza poniżej lub skontaktowania się z naszym biurem
PKPIR
od 100 zł
Powyżej podana kwota jest orientacyjna. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie dlatego zapraszamy do wypełnienie formularza poniżej lub skontaktowania się z naszym biurem
Obsługa Kadrow
od 50 zł
Powyżej podana kwota jest orientacyjna. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie dlatego zapraszamy do wypełnienie formularza poniżej lub skontaktowania się z naszym biurem
Księgi Handlowe
od 500 zł
Powyżej podana kwota jest orientacyjna. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie dlatego zapraszamy do wypełnienie formularza poniżej lub skontaktowania się z naszym biurem

Darmowa Wycena

spółka cywilna osób fizycznych

Ważne daty dla Twojej Firmy

Kontakt

Zapraszamy do współpracy

+48 503 687 960

ul. Antoniego Nowary 1a/209
41-710 Ruda Śląska

NIP: 641-248-22-76

Jak możemy pomóc?