Księgowość Uproszczona

Uproszczona księgowość (PKPiR):

Zakres Usług

Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych dla celów podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,

Naliczanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),

Ustalanie i wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT,

Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.,

Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT,

Na prośbę klienta po rozliczeniu miesiąca/kwartału sporządzanie zestawienia danych o osiągniętych dochodach firmy,

Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – PIT36, PIT36L.

Zobacz Również

PEŁNA
KSIĘGOWOSŚĆ
RYCZAŁT
USŁUGI
PŁACOWE
USŁUGI
DODATKOWE
image
Doradztwo </br> Specjalistyczne

Doradztwo
Specjalistyczne

Dyskrecja </br> i Bezpieczeństwo

Dyskrecja
i Bezpieczeństwo

Rzetelność </br>i terminowść

Rzetelność
i terminowść