Pełna Księgowość

Pełna księgowość

Zakres Usług

Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych, prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych: ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia,

Naliczanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),

Ustalanie i wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT,

Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT, CIT oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.,

Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT,

Sporządzanie sprawozdań finansowych w skład których wchodzą: • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • Dodatkowe informacje i objaśnienia, • Bilans, • Rzis, • RPP, • ZZWK

Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań: bilans, rzis,

Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych zestawień należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług: terminowych, przeterminowanych, struktur wiekowych należności i zobowiązań,

Zobacz Również

KSIĘGOWOŚĆ
UPROSZCZONA
RYCZAŁT
USŁUGI
PŁACOWE
USŁUGI
DODATKOWE
image
Doradztwo </br> Specjalistyczne

Doradztwo
Specjalistyczne

Dyskrecja </br> i Bezpieczeństwo

Dyskrecja
i Bezpieczeństwo

Rzetelność </br>i terminowść

Rzetelność
i terminowść