Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

Zakres Usług

Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,

Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),

Ustalanie i wyliczanie zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy,

Sporządzanie i wysyłanie droga elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.

Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT,

Na prośbę klienta po rozliczeniu miesiąca/kwartału sporządzanie zestawienia danych o osiągniętych przychodach firmy,

Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego Zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok – PIT28.

Zobacz Również

KSIĘGOWOŚĆ
UPROSZCZONA
USŁUGI
PŁACOWE
USŁUGI
DODATKOWE
USŁUGI
KADROWE
image
Doradztwo </br> Specjalistyczne

Doradztwo
Specjalistyczne

Dyskrecja </br> i Bezpieczeństwo

Dyskrecja
i Bezpieczeństwo

Rzetelność </br>i terminowść

Rzetelność
i terminowść