Usługi Dodatkowe

Usługi dodatkowe

Zakres Usług

Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych,

Pomoc przy założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej,

Sporządzenie rozliczenia rocznego jednej osoby zatrudnionej przez przedsiębiorcę bądź świadczącej na rzecz przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowy prawa cywilnego,

Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu innych dochodów ,

Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Sporządzenie indywidualnego rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – PIT-37, PIT38, PIT-39,

Sporządzenie aktualizacji rejestracyjnej VAT-R

Sporządzenie zestawienia zapisów z PKPIR narastająco lub z podziałem na miesiące,

Reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych , oraz innymi instytucjami ,

Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań: bilans, rachunek zysków i strat,

Dojazd do klienta po dokumenty ,

Elastyczne godziny pracy – dostosowanie się do potrzeb klienta

Zobacz Również

KSIĘGOWOŚĆ
UPROSZCZONA
PEŁNA
KSIĘGOWOŚĆ
USŁUGI
PŁACOWE
USŁUGI
KADROWE
image
Doradztwo </br> Specjalistyczne

Doradztwo
Specjalistyczne

Dyskrecja </br> i Bezpieczeństwo

Dyskrecja
i Bezpieczeństwo

Rzetelność </br>i terminowść

Rzetelność
i terminowść