Usługi Płacowe

Usługi płacowe

Zakres Usług

Obliczanie wynagrodzenia dla każdego pracownika, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę oraz obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń

Przygotowywanie listy płac oraz pasków wypłat

Naliczanie obligatoryjnych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji odnośnie składek pracowników Klienta

Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji odnośnie składek pracowników Klienta

Przygotowywanie i przesyłanie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących bieżący stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, itp.)

Rejestracja, monitoring i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności

Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta oraz pracownika (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C)

Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia

Zobacz Również

KSIĘGOWOŚĆ
UPROSZCZONA
RYCZAŁT
PEŁNA
KSIĘGOWŚĆ
USŁUGI
DODATKOWE
image
Doradztwo </br> Specjalistyczne

Doradztwo
Specjalistyczne

Dyskrecja </br> i Bezpieczeństwo

Dyskrecja
i Bezpieczeństwo

Rzetelność </br>i terminowść

Rzetelność
i terminowść